§1. Wprowadzenie 1. 1. Firma:

 

 STYLOWEKLAMKI.PL

 BUD-MAX PIOTR MAKSYM, 

AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.238

01-031 WARSZAWA

NIP: 842 152 51 93 

 

prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony www.styloweklamki.pl, będąc jednocześnie stroną umowy sprzedażowej zawieranej z klientem.

  1. 2. Wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej www.styloweklamki.pl są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnego źródła i w zależności od producenta objęte są gwarancją od 12 miesięcy do 30 lat.

  1. 3. Dowodem zakupu oraz podstawą gwarancji w naszym sklepie jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

  1. 4. Priorytetem naszej firmy jest rzetelność i prawdziwość informacji podawanych na stronie www.styloweklamki.pl, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich poprawności. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.

  1. 5. Zdjęcia umieszczone w naszym serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy.

  1. 6. Informacje oraz ceny zamieszczone na stronie www.styloweklamki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 przepisów Kodeksu Cywilnego.

  1. 7. Oferta prezentowana na naszej stronie ważna jest do wyczerpania zapasów magazynowych.

  1. 8. Ceny prezentowane w naszym sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają 23% VAT).§2. Zasady zamawiania produktów  1. 1. Firma Stylowe Klamki przyjmuje zamówienia:
    1. - 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.styloweklamki.pl

    1. - telefonicznie pod numerem telefonu +48 880 404 146 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

    1. -pocztą elektroniczną pod adresem biuro@styloweklamki.pl

  1. 2. W celu szybkiej i bezproblemowej realizacji zamówienia złożonego na stronie www.styloweklamki.pl wymagane jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie przez klienta prawidłowego numeru telefonu lub adresu e-mail.

  1. 3. Pracownik naszej firmy skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

  1. 4. Zamówienia których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.

  1. 5. Potwierdzone zamówienia na produkty znajdujące się na magazynie realizowane będą w ciągu 24 godzin. Po tym czasie przesyłka przekazywana jest do firmy przewozowej.

  1. 6. Klient ma prawo do anulowania lub zmiany treści zamówienia. Powinno to nastąpić najpóźniej do momentu potwierdzenia zamówienia. Fakt ten należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 880 404 146, lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@styloweklamki.pl .

  1. 7. Firma Stylowe Klamki zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT bez podpisu klienta.

  1. 8. Warunki zamówień na produkty nietypowe negocjowane są indywidualnie.

  1. 9. Sklep Stylowe Klamki akceptuje następujące formy płatności:
    1. - przelew bankowy – po zaksięgowaniu płatności na koncie firmowym zamówienie złożone przez klienta jest kompletowane i przekazywane do wysyłki.

    1. - za pobraniem – po dostarczeniu towaru pod wskazany adres nabywca uiszcza opłatę w gotówce kurierowi.

    1. - gotówka – tylko w przypadku gdy kupujący odbiera towar osobiście w siedzibie naszej firmy.§3. Wysyłka  1. 1. W trosce o jakość świadczonych usług firma Stylowe Klamki wszystkie przesyłki realizuje za pośrednictwem firmy przewozowej „Siódemka”

  1. 2. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranej formy płatności np. przelew bankowy lub opłata za pobraniem. Jego wartość wyszczególniona jest w polu „Wysyłka i obsługa” podczas finalizacji zamówienia na stronie www.styloweklamki.pl

  1. 3. Przewidywany termin dostarczenia przesyłek do mieszkań prywatnych – 1 do 3 dni roboczych

  1. 4. Wszystkie przesyłki wysyłane przez sklep Stylowe Klamki są ubezpieczone.

  1. 5. UWAGA: Prosimy zwracać szczególną uwagę na stan oraz integralność odbieranych przesyłek. W przypadku uszkodzenia przesyłki (przedziurawienia, zmiażdżenia, otwarcia lub zerwania oryginalnych taśm) należy odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie w obecności kuriera podpisać odpowiedni protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem.§4. Warunki gwarancji  1. 1. Produkty dostępne na stronie www.styloweklamki.pl cechuje najwyższa jakość wykonania, dlatego wszystkie towary w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.

  1. 2. Zapewniamy poprawne działanie wyrobu przez cały okres gwarancji oraz to, że jest on wolny od wad produkcyjnych.

  1. 3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika, w szczególności uszkodzenia powstałe w wyniku:
    1. - Niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją montażu.

    1. - Eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta.

    1. - Braku lub niewłaściwej konserwacji , jak również konserwacji środkami nie przeznaczonymi do tego celu.

    1. - Czyszczenia nieodpowiednimi środkami chemicznymi, w szczególności: substancjami żrącymi i kwasami.

    1. - Niewłaściwego przechowywania.

    1. - Działania na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi.

    1. - Zdarzeń losowych: pożaru, powodzi itp.

  1. 4. Gwarancji nie podlegają wszystkie części wymienne: śruby, kołki, nakrętki.

  1. 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.§5. Reklamacje  1. 1. Towar zgłaszany do reklamacji powinien zawierać:
    1. - reklamowany produkt

    1. - wypełniony formularz gwarancji/zwrotu

    1. - kopię paragonu lub faktury VAT

  1. 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia (braku któregoś z dokumentów) klient zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po dostarczeniu przez reklamującego brakujących elementów procedura reklamacyjna będzie kontynuowana.

  1. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1. §5.

  1. 4. Koszty odesłania reklamowanego towaru do Styloweklamki.pl pokrywa klient.

  1. 5. W przypadku nieuzasadnionej lub negatywnie rozpatrzonej gwarancji klient pokrywa wszystkie koszty związane z jej realizacją.

  1. 6. Klient odpowiedzialny jest za solidne zapakowanie zwracanego towaru. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona adekwatnie do rzeczywistego stopnia uszkodzenia powstałego wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz jego opakowania na czas transportu.§6. Zwroty  1. 1. Zgonie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.): Konsument który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu.

  1. 2. Towar nie może być używany, wszystkie taśmy, folie i plomby producenta nie mogą być naruszone.

  1. 3. Przesyłka zwracana powinna zawierać:
    1. - zwracany przedmiot wraz z oryginalnym, nieuszkodzonym, niezużytym opakowaniem

    1. - formularz gwarancji/zwrotu

    1. - paragon fiskalny lub fakturę VAT

  1. 4. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

  1. 5. O pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należność zwrotu przekazywana jest w ciągu 7 dni roboczych:
    1. - na konto bankowe, którego numer należy podać w formularzu zwrotu

    1. - przekazem pocztowym w przypadku braku numeru konta bankowego ( należność zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej)

  1. 6. Klient odpowiedzialny jest za solidne zapakowanie zwracanego towaru. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona adekwatnie do rzeczywistego stopnia uszkodzenia powstałego wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz jego opakowania na czas transportu.

  1. 7. Zwrotowi nie podlegają produkty na specjalne zamówienie klienta. Wszystkie towary które nie znajdują sie na naszym magazynie są towarami na spcjalne zamówienie.

 1. 8. Zmówienia niezgodne z fakturą zwracane są na koszt sklepu Stylowe Klamki.
 2.  
 3. 9. Towary rozpakowane z oryginalnych folii lub noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi.§7. Postanowienia końcowe  1. 1. Kożystanie z sklepu Stylowe Klamki oznacza akceptacje regulaminu.

  1. 2. Różnice kolorystyczne wynikłe z niewłaściwego ustawienia monitora w komputerze klienta nie podlegają Gwarancji / Zwrotowi.

  1. 3. Gwarancja i prawo zwrotu nie obowiązuje gdy towar ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu. Dlatego prosimy zwracać szczególną uwagę na stan oraz integralność odbieranych przesyłek. W przypadku uszkodzenia przesyłki (przedziurawienia, zmiażdżenia, otwarcia lub zerwania oryginalnych taśm) należy odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie w obecności kuriera spisać odpowiedni protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem.
  2. 4. Ceny podane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanową oferty handlowej.§8. Ochrona danych osobowych  1. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883.) dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy jedynie w celach realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione i nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym czy osobom fizycznym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja w której część danych osobowych podawana jest do wiadomości firmy kurierskiej „Siódemka”. Są one niezbędne w celu dostarczenia przesyłki klientowi końcowemu.

  1. 2. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zapewniamy że bez Państwa zgofy nie będziemy wysyłać drogą elektroniczną żadnych materiałów marketingowych.Pliki do pobrania:

 

Protokół reklamacji / zwortu [PDF]
Protokół reklamacji / zwortu [DOC]

Regulamin i Politykę Prywatności w celu dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Nowe przepisy regulują zasady przetwarzania danych osobowych i wskazują w jaki sposób mają być gromadzone, przetwarzane oraz należycie chronione.

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Firma BUD-MAX Piotr Maksym będąca właściciel sklepu internetowego www.styloweklamki.pl pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

2.1. Rejestarcja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login, numer rachunku bankowego. Zgodnie z wyborem Użytkownika może on również zamieszczać zdjęcia. W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np Facebook Connect, Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz data urodzenia, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.

2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemy i Sprzedającemu zawarcia umowy Sprzedaży, przesyłanie wiadomości i komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Informacje zawarte w opisach Towarów oraz treść wzajemnych wiadomości pomiędzy stronami Sprzedaży nie pochodzą od Administratora i Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.

2.4. Formularz kontaktu – Serwis użmożliwia wzajemny kontakt Użytkowników, w szczególności Użytkowników oraz Sprzedających i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Użytkowników. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), paramerty oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny użądzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

2.6. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.

 

3. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,

- umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,

- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Uzytkowników,

- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Serwisie,

- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

- przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,

- obsługa reklamacji Użytkowników,

- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,

- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,

- obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,

- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,

- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

- statystycznych,

- księgowych,

- archiwizacyjnych,

- zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych

4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.

4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.

4.3. Administartor nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :

- potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

- podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłacznie na potrzeby Administratora i Serwisu

4.4. Administartor może udostepniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.

4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

5. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administartora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizaji) ofery Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostepne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).

5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@pakamera.pl

6. Bezpieczeństwo danych:

Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.