ZOBACZ POPULARNE MARKI: AXA / CONVEX / TUPAI

§1. Wprowadzenie 1. 1. Firma:

 

 STYLOWEKLAMKI.PL

 BUD-MAX PIOTR MAKSYM, 

AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.238

01-031 WARSZAWA

NIP: 842 152 51 93 

 

prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony www.styloweklamki.pl, będąc jednocześnie stroną umowy sprzedażowej zawieranej z klientem.

  1. 2. Wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej www.styloweklamki.pl są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnego źródła i w zależności od producenta objęte są gwarancją od 12 miesięcy do 30 lat.

  1. 3. Dowodem zakupu oraz podstawą gwarancji w naszym sklepie jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

  1. 4. Priorytetem naszej firmy jest rzetelność i prawdziwość informacji podawanych na stronie www.styloweklamki.pl, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich poprawności. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.

  1. 5. Zdjęcia umieszczone w naszym serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy.

  1. 6. Informacje oraz ceny zamieszczone na stronie www.styloweklamki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 przepisów Kodeksu Cywilnego.

  1. 7. Oferta prezentowana na naszej stronie ważna jest do wyczerpania zapasów magazynowych.

  1. 8. Ceny prezentowane w naszym sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają 23% VAT).§2. Zasady zamawiania produktów  1. 1. Firma Stylowe Klamki przyjmuje zamówienia:
    1. - 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.styloweklamki.pl

    1. - telefonicznie pod numerem telefonu +48 880 404 146 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

    1. -pocztą elektroniczną pod adresem biuro@styloweklamki.pl

  1. 2. W celu szybkiej i bezproblemowej realizacji zamówienia złożonego na stronie www.styloweklamki.pl wymagane jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie przez klienta prawidłowego numeru telefonu lub adresu e-mail.

  1. 3. Pracownik naszej firmy skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

  1. 4. Zamówienia których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.

  1. 5. Potwierdzone zamówienia na produkty znajdujące się na magazynie realizowane będą w ciągu 24 godzin. Po tym czasie przesyłka przekazywana jest do firmy przewozowej.

  1. 6. Klient ma prawo do anulowania lub zmiany treści zamówienia. Powinno to nastąpić najpóźniej do momentu potwierdzenia zamówienia. Fakt ten należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 880 404 146, lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@styloweklamki.pl .

  1. 7. Firma Stylowe Klamki zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT bez podpisu klienta.

  1. 8. Warunki zamówień na produkty nietypowe negocjowane są indywidualnie.

  1. 9. Sklep Stylowe Klamki akceptuje następujące formy płatności:
    1. - przelew bankowy – po zaksięgowaniu płatności na koncie firmowym zamówienie złożone przez klienta jest kompletowane i przekazywane do wysyłki.

    1. - za pobraniem – po dostarczeniu towaru pod wskazany adres nabywca uiszcza opłatę w gotówce kurierowi.

    1. - gotówka – tylko w przypadku gdy kupujący odbiera towar osobiście w siedzibie naszej firmy.§3. Wysyłka  1. 1. W trosce o jakość świadczonych usług firma Stylowe Klamki wszystkie przesyłki realizuje za pośrednictwem firmy przewozowej „Siódemka”

  1. 2. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranej formy płatności np. przelew bankowy lub opłata za pobraniem. Jego wartość wyszczególniona jest w polu „Wysyłka i obsługa” podczas finalizacji zamówienia na stronie www.styloweklamki.pl

  1. 3. Przewidywany termin dostarczenia przesyłek do mieszkań prywatnych – 1 do 3 dni roboczych

  1. 4. Wszystkie przesyłki wysyłane przez sklep Stylowe Klamki są ubezpieczone.

  1. 5. UWAGA: Prosimy zwracać szczególną uwagę na stan oraz integralność odbieranych przesyłek. W przypadku uszkodzenia przesyłki (przedziurawienia, zmiażdżenia, otwarcia lub zerwania oryginalnych taśm) należy odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie w obecności kuriera podpisać odpowiedni protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem.§4. Warunki gwarancji  1. 1. Produkty dostępne na stronie www.styloweklamki.pl cechuje najwyższa jakość wykonania, dlatego wszystkie towary w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.

  1. 2. Zapewniamy poprawne działanie wyrobu przez cały okres gwarancji oraz to, że jest on wolny od wad produkcyjnych.

  1. 3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika, w szczególności uszkodzenia powstałe w wyniku:
    1. - Niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją montażu.

    1. - Eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta.

    1. - Braku lub niewłaściwej konserwacji , jak również konserwacji środkami nie przeznaczonymi do tego celu.

    1. - Czyszczenia nieodpowiednimi środkami chemicznymi, w szczególności: substancjami żrącymi i kwasami.

    1. - Niewłaściwego przechowywania.

    1. - Działania na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi.

    1. - Zdarzeń losowych: pożaru, powodzi itp.

  1. 4. Gwarancji nie podlegają wszystkie części wymienne: śruby, kołki, nakrętki.

  1. 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.§5. Reklamacje  1. 1. Towar zgłaszany do reklamacji powinien zawierać:
    1. - reklamowany produkt

    1. - wypełniony formularz gwarancji/zwrotu

    1. - kopię paragonu lub faktury VAT

  1. 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia (braku któregoś z dokumentów) klient zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po dostarczeniu przez reklamującego brakujących elementów procedura reklamacyjna będzie kontynuowana.

  1. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1. §5.

  1. 4. Koszty odesłania reklamowanego towaru do Styloweklamki.pl pokrywa klient.

  1. 5. W przypadku nieuzasadnionej lub negatywnie rozpatrzonej gwarancji klient pokrywa wszystkie koszty związane z jej realizacją.

  1. 6. Klient odpowiedzialny jest za solidne zapakowanie zwracanego towaru. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona adekwatnie do rzeczywistego stopnia uszkodzenia powstałego wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz jego opakowania na czas transportu.§6. Zwroty  1. 1. Zgonie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.): Konsument który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu.

  1. 2. Towar nie może być używany, wszystkie taśmy, folie i plomby producenta nie mogą być naruszone.

  1. 3. Przesyłka zwracana powinna zawierać:
    1. - zwracany przedmiot wraz z oryginalnym, nieuszkodzonym, niezużytym opakowaniem

    1. - formularz gwarancji/zwrotu

    1. - paragon fiskalny lub fakturę VAT

  1. 4. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

  1. 5. O pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należność zwrotu przekazywana jest w ciągu 7 dni roboczych:
    1. - na konto bankowe, którego numer należy podać w formularzu zwrotu

    1. - przekazem pocztowym w przypadku braku numeru konta bankowego ( należność zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej)

  1. 6. Klient odpowiedzialny jest za solidne zapakowanie zwracanego towaru. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona adekwatnie do rzeczywistego stopnia uszkodzenia powstałego wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz jego opakowania na czas transportu.

  1. 7. Zwrotowi nie podlegają produkty na specjalne zamówienie klienta. Wszystkie towary które nie znajdują sie na naszym magazynie są towarami na spcjalne zamówienie.

 1. 8. Zmówienia niezgodne z fakturą zwracane są na koszt sklepu Stylowe Klamki.
 2.  
 3. 9. Towary rozpakowane z oryginalnych folii lub noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi.§7. Postanowienia końcowe  1. 1. Kożystanie z sklepu Stylowe Klamki oznacza akceptacje regulaminu.

  1. 2. Różnice kolorystyczne wynikłe z niewłaściwego ustawienia monitora w komputerze klienta nie podlegają Gwarancji / Zwrotowi.

  1. 3. Gwarancja i prawo zwrotu nie obowiązuje gdy towar ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu. Dlatego prosimy zwracać szczególną uwagę na stan oraz integralność odbieranych przesyłek. W przypadku uszkodzenia przesyłki (przedziurawienia, zmiażdżenia, otwarcia lub zerwania oryginalnych taśm) należy odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie w obecności kuriera spisać odpowiedni protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem.
  2. 4. Ceny podane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanową oferty handlowej.§8. Ochrona danych osobowych  1. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883.) dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy jedynie w celach realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione i nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym czy osobom fizycznym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja w której część danych osobowych podawana jest do wiadomości firmy kurierskiej „Siódemka”. Są one niezbędne w celu dostarczenia przesyłki klientowi końcowemu.

  1. 2. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zapewniamy że bez Państwa zgofy nie będziemy wysyłać drogą elektroniczną żadnych materiałów marketingowych.Pliki do pobrania:

 

Protokół reklamacji / zwortu [PDF]
Protokół reklamacji / zwortu [DOC]